Skip to content

Equip

La Firma compta amb un equip estable de personal qualificat amb àmplia experiència professional i vocació de servei, que genera confiança:


SOCIS AUDITORS:

Jordi Cera Cuscó
Soci de F&S des del 1993
Auditor-Censor Jurat de Comptes, inscrit al ROAC amb Nº 09786
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials
Diplomat en Ciències Empresarials. Especialitat: Anàlisi comptable
Màster en Administració del Sector Públic
jordi.cera@aufys.com

Jordi Monferrer Sánchez
Soci de F&S des del 1993
Auditor-Censor Jurat de Comptes, inscrit al ROAC amb Nº 07947
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials
Diplomat en Ciències Empresarials. Especialitat: Anàlisi comptable
Expert comptable acreditat amb Nº REC 0696
Professor de l’Escola d’Auditoria del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya
jordi.monferrer@aufys.com

En Jordi Cera i en Jordi Monferrer són socis de F&S des del 1993. Les seves experiències professionals abasten tot tipus de treballs relacionats amb l’auditora així com serveis de consultoria i assessorament, tant a pimes com a grans empreses. El desenvolupament de les seves activitats els hi ha aportat una àmplia experiència professional en diversos sectors (serveis, intermediació, industrials), tipus d’entitats (societats mercantils, associacions, fundacions) i diferents aspectes del món empresarial (direcció, organització, planificació i supervisió).


AUDITORS AL SERVEI DE LA FIRMA:

María Carmen Almagro Vivo
Auditora-Censora Jurada de Comptes, inscrita al ROAC amb Nº 23123
Postgrau en Auditoria
Llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses
mcalmagro@aufys.com

Brigitte Estruel Ramiro
Auditora-Censora Jurada de Comptes, inscrita al ROAC amb Nº 20121
Llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses
Diplomada en Ciències Empresarials.
bestruel@aufys.com

Carlos Sánchez Garcia
Auditor-Censor Jurat de Comptes, inscrit al ROAC amb Nº 21712
Postgrau en Auditoria
Diplomat en Ciències Empresarials. Especialitat: Comptabilitat i Auditoria de Comptes.
Expert comptable acreditat amb Nº REC 2926
csanchez@aufys.com

Tots tres són col·laboradors de F&S des de fa més de 10 anys, amb una sòlida experiència professional que abasta tot tipus de treballs relacionats amb l’auditoria.