Serveis de consultoria

Serveis personalitzats de consultoria enfocats a ajudar en la presa de decisions empresarials:

Assessorament econòmic-financer

 • Assessorament econòmic, financer i comptable
 • Revisió i anàlisi dels circuits administratius i comptables
 • Elaboració de comptes anuals i altres documents comptables
 • Elaboració informes econ- financers
 • Planificació econ-financera

Assessorament en operacions corporatives

 • Due Diligence operacions d’adquisició
 • Valoració d’empreses
 • Avaluació de negocis i projectes d’inversió
 • Elaboració de plans de viabilitat econ-financera
 • Assessorament operacions de fusió o escissió
 • Suport en negociacions

Consultoria d’organització

 • Consultoria estratègica i gerencial
 • Revisió i elaboració de plans de negoci
 • Implementació de quadres de comandament integrals
 • Implementació de sistemes de control pressupostari
 • Implementació de sistemes de control de tresoreria
 • Suport a l’auditoria interna