Skip to content

Experts en auditoria i consultoria

El compromís de FORNES & SALAS és brindar-li serveis d’auditoria i consultoria d’alta qualitat, amb enfocament en l’excel·lència i la integritat professional. Treballarem comprenent les seves necessitats i oferint-li solucions adaptades a la seva empresa.

La firma

FORNES & SALAS és una firma d’auditoria amb seu a Barcelona des de la seva constitució com a societat regular col·lectiva l’any 1981, transformada en societat de responsabilitat limitada l’any 1998. Consta inscrita a l’Institut de Censors Jurats de Comptes d’Espanya amb el número 35, i al Registre Oficial d’Auditors de Comptes de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes amb el número S0156, el més antic dels inscrits a Catalunya i un dels més antics d’Espanya.

FORNES & SALAS compta amb un reconegut prestigi en el sector de l’auditoria després de més de 40 anys d’experiència en l’activitat d’auditoria, fruit d’una vocació de servei als nostres clients. L’activitat principal de la Firma el constitueix l’auditoria de comptes, en el més ampli sentit, així com l’exercici de totes aquelles funcions, activitats i treballs reconeguts als auditors en les normes legals. També actua en les àrees que preveuen els Estatus professionals dels col·lectius als quals pertanyen els seus membres.

Conegui al nostre equip →

Serveis Oferim serveis professionals especialitzats tenint en compte les circumstàncies de cada projecte, aplicant una metodologia caracteritzada per una atenció personalitzada.

Contacti amb nosaltres Parlem de com podem ajudar-lo

Kit Digital