Skip to content

Serveis de consultoria

Serveis personalitzats de consultoria enfocats a ajudar en la presa de decisions empresarials, a impulsar el creixement de l’empresa i la creació de processos més eficients que contribueixen a una major productivitat

Consultoria A FORNES & SALAS l'ajudem a millorar i desenvolupar qualsevol aspecte del seu negoci

Assesorament <br>econòmic i financer

Assesorament
econòmic i financer

 • Assessorament econòmic, financer i comptable
 • Revisió i anàlisi dels circuits administratius i comptables
 • Elaboració de comptes anuals i altres documents comptables
 • Elaboració informes econòmics-financers
 • Planificació econòmica-financera
Assesorament <br>en operacions corporatives

Assesorament
en operacions corporatives

 • Due Diligence operacions d’adquisició
 • Valoració d’empreses
 • Avaluació de negocis i projectes d’inversió
 • Elaboració de plans de viabilitat econòmica-financera
 • Assessorament operacions de fusió o escissió
 • Suport en negociacions
Consultoria <br>d’organització

Consultoria
d’organització

 • Consultoria estratègica i gerencial
 • Revisió i elaboració de plans de negoci
 • Implementació de quadres de comandament integrals
 • Implementació de sistemes de control pressupostari
 • Implementació de sistemes de control de tresoreria
 • Suport a l’auditoria interna

Contacti amb nosaltres Parlem de com podem ajudar-lo