Skip to content

Avis legal

AVÍS LEGAL

El present Avís Legal regula l’accés, ús i navegació de l’USUARI a < aufys.com > (en endavant el Lloc Web) i als continguts proporcionats per FORNES & SALAS AUDITORS, SL, (en endavant FORNES & SALAS ). La simple utilització de la informació continguda en aquest Lloc Web implica la total acceptació de l’Avís Legal, per la qual cosa aconsellem que hi accedeixi periòdicament, a causa de la seva constant actualització. La informació del present Avís Legal estarà publicada al Lloc Web de forma permanent, fàcil, directa i gratuïta. L’usuari declara estar informat sobre els termes i condicions d’ús, els quals s’han posat a la seva disposició i pot consultar en qualsevol moment.

INFORMACIÓ GENERAL:

En compliment del disposat a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), amb la finalitat de facilitar una comunicació directa i efectiva, posem en el seu coneixement les següents dades en relació amb el titular del nom de domini < aufys.com >:

Titular: FORNES & SALAS AUDITORS, SL

CIF: B08711293

Domicili Social: Av. Diagonal, 472-476, escala A, planta 3, 08006 Barcelona (BARCELONA)

Correu electrònic: aufys@aufys.com

Telèfon de contacte: 93.457.68.07

Dades d’inscripció al Registre Mercantil: Registre Mercantil de Barcelona, Tom 42.044, Foli 61, Full B95609.

OBJECTE:

Aquest Lloc Web titularitat de FORNES & SALAS és un despatx professional d’auditors, que ofereix serveis d’auditoria, assessorament i consultories. Aquest Lloc Web està dedicat a la promoció dels serveis que presta FORNES & SALAS, així com donar a conèixer les seves dades de contacte.

CONDICIÓ D’USUARI :

La navegació, accés, registre i ús del Lloc Web < aufys.com > confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten tots els termes, condicions i obligacions d’ús aquí establerts sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El Lloc Web < aufys.com > proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades, per la qual cosa l’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del mateix. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari als formularis.
  • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes contràriament al disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, les bones costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del Lloc Web.

PROTECCIÓ DE DADES I POLÍTICA DE COOKIES:

La informació referent a les polítiques de privacitat i cookies aplicades a < aufys.com > estan disponibles a:

POLÍTICA DE PRIVACITAT: https://www.aufys.com/es/politica-de-privacidad/

POLÍTICA DE COOKIES: https://www.aufys.com/es/politica-de-cookies/

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL: Els continguts de < aufys.com >, tant text, imatges, disseny gràfic, codi font, logos, marques, etc., són titularitat exclusiva de FORNES & SALAS i estan emparats per la normativa vigent de Propietat Intel·lectual i Industrial, quedant per tant prohibida la reproducció, modificació, distribució o manipulació dels mateixos.

FORNES & SALAS és titular exclusiu de tots els drets de propietat intel·lectual, industrial i anàlegs que componen el Lloc Web < aufys.com >. Així mateix, queden reservats a favor de FORNES & SALAS, tots els drets sobre qualsevol contingut, serveis o elements de la seva propietat que s’incorporin a < aufys.com > incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, aquells elements que conformen l’aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials de les pàgines web que conformen el Lloc Web; entre d’altres, l’arquitectura de navegació; els codis font; imatges, gravacions, programes d’ordinador, base de dades, tecnologia, logotips i signes distintius.

L’USUARI es compromet a no retirar, suprimir, alterar, manipular ni de cap manera modificar aquelles notes, llegendes, indicacions o símbols que bé FORNES & SALAS o bé els legítims titulars dels drets incorporin a les seves propietats en matèria de propietat intel·lectual o industrial (com per exemple, copyright, ©, ® i ™, etc.), els dispositius tècnics de protecció o identificació que puguin contenir els continguts (com per exemple, marques d’aigua, empremtes digitals, etc.) i/o l’accés, visualització i, si escau, descàrrega dels continguts i/o serveis es realitzarà sempre i en tot cas amb fins estrictament personals i no comercials.

FORNES & SALAS es reserva tots els drets relacionats amb la propietat intel·lectual i industrial sobre els elements del Lloc Web < aufys.com > , i no concedeix cap altra llicència o autorització d’ús diferent a la que expressament es detalla a la present clàusula.

RESERVA DE DRETS:

FORNES & SALAS es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar informació continguda a < aufys.com > , així com la seva configuració, prestacions o condicions generals, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís.

FORNES & SALAS no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés i/o ús de < aufys.com > , ni assumirà cap responsabilitat per problemes tècnics o errors que es produeixin durant la connexió a Internet. Tampoc garanteix l’absència de virus ni d’altres elements que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (software i hardware) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic, per la qual cosa exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin produir al sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITATS.

Sobre la informació: FORNES & SALAS no es fa responsable de la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, i actualització de la informació subministrada a través del Lloc Web < aufys.com >. Els continguts són de caràcter informatiu, per la qual cosa FORNES & SALAS no es responsabilitza de les decisions preses a partir dels mateixos, ni dels danys i perjudicis que es produeixin a l’USUARI o a tercers amb base a la informació obtinguda en aquest Lloc Web.

De la qualitat del servei: L’USUARI admet conèixer i ser conscient de l’existència a la xarxa de virus, cucs i altres elements maliciosos. A l’USUARI li correspon la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció d’aquests programes informàtics perjudicials, sense que FORNES & SALAS sigui responsable dels danys produïts als seus equips informàtics o de tercers durant el seu accés a < aufys.com > .

De la disponibilitat del servei: L’accés a < aufys.com > requereix de serveis i subministraments per part d’altres prestadors de serveis de la societat de la informació, la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament dels quals escapa al control de FORNES & SALAS. Per tant, els serveis proveïts poden ser suspesos, cancel·lats o resultar inaccessibles en qualsevol moment. FORNES & SALAS no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

Dels continguts accedits a través del portal: Aquest Lloc Web permet l’accés a enllaços i altres llocs web (en endavant, “Llocs Enllaçats”). En aquests casos, FORNES & SALAS actua com a prestador de serveis d’intermediació de conformitat amb el que disposa la LSSICE, per la qual cosa només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als Llocs Enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi actuat amb la diligència deguda per retirar aquests continguts. Si considera que un dels Llocs Enllaçats inclou continguts il·lícits o inadequats, ho podrà comunicar a FORNES & SALAS, qui actuarà amb tota diligència per retirar els enllaços que sigui convenient. FORNES & SALAS, tampoc es fa responsable dels continguts i serveis oferts als Llocs Enllaçats, per la qual cosa no respon dels danys produïts per la seva il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error o inutilitat.

LLICÈNCIA D’ENLLAÇOS:

Tot enllaç de tercers a < aufys.com > ho haurà de ser a la seva pàgina principal. L’USUARI i, en general, aquelles persones que es proposin establir un enllaç hauran de complir les condicions que es detallen a continuació. Qualsevol altra pretensió d’enllaç diferent de l’estipulada a la present secció requerirà la prèvia acceptació per escrit de FORNES & SALAS.

L’USUARI no podrà reproduir, ni imitar, totalment o parcialment, el contingut de < aufys.com > , ni l’aparença gràfica del mateix, (“look and feel”), ni realitzarà marcs (“frames”) ni enllaços acoblats (“link inline”) de les pàgines de FORNES & SALAS. No es crearà un browser, marc, ni un entorn o barra de navegació sobre el Lloc Web < aufys.com >.

No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes, incorrectes o denigratòries sobre el Lloc Web < aufys.com > o qualsevol de les propietats de FORNES & SALAS i, en particular, no es declararà ni donarà a entendre que FORNES & SALAS col·labora o és un soci col·laborador i/o que en qualsevol manera ha supervisat o assumit de qualsevol manera els continguts o serveis oferts o posats a disposició pel Lloc Web on s’estableix l’enllaç.

El Lloc Web en què s’estableixi l’enllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents FORNES & SALAS excepció feta dels signes que formin part del mateix enllaç o aquelles altres propietats que hagin estat llicenciades amb anterioritat per escrit per FORNES & SALAS. Així mateix, el Lloc Web on s’estableixi l’enllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral, a les bones costums generalment acceptats i a l’ordre públic.

FORNES & SALAS es reserva el dret d’emprendre les accions legals que corresponguin contra qui incompleixi les prohibicions incloses en aquest Avís Legal.

PROHIBICIONS:

Queda expressament prohibit:

  • Utilitzar qualsevol dels continguts i serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquest Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal dels serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de FORNES & SALAS.
  • Utilitzar continguts i serveis que estiguin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a l’entitat o a tercers, sense que s’hagi obtingut prèviament dels seus titulars l’autorització necessària per dur a terme l’ús que efectua o pretén efectuar.
  • Reproduir, copiar, distribuir, comunicar, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
  • Incorporar virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el funcionament normal de la xarxa, del sistema o d’equips informàtics (hardware i software) de FORNES & SALAS o de tercers o que puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics.
  • L’obtenció o inclòs l’intent d’obtenció dels continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte en general, dels quals s’utilitzin habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització de la web, dels serveis i/o dels continguts.

LEGISLACIÓ:

Aquest Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola. Per a qualsevol qüestió litigiosa relacionada amb aquest Lloc Web serà d’aplicació la legislació espanyola, sent competents per això els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).

D’acord amb el REGLAMENT (UE) No 524/2013 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 21 de maig de 2013 sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum, l’informem que té dret a sol·licitar amb nosaltres una resolució de controvèrsia en matèria de consum en línia accessible a través del següent enllaç davant la Plataforma Europea de Resolució de Litigis en Línia (The European Online Dispute Resolution):

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CA.

MÉS INFORMACIÓ:

Per a qualsevol tipus d’informació addicional o suggeriment, FORNES & SALAS us sol·licita que us poseu en contacte amb aufys@aufys.com .